Dollar vs Glasgow AcademyGSOS vs FettesHutchesons’ Grammar School v Edinburgh AcademyLoretto vs George Watson's CollegeMary Erskine School v KilgrastonMcLaren High v Merchiston CastlePerth Schools v Grove AcademyPresentationsSt Margarets vs Perth SchoolsStrathallan vs Aberdeen GrammarTrinity v Albyn